Informacje dla pracowników

24.10.2019

ZMIANA INFORMACJI DOTYCZĄCEJ AKT OSOBOWYCH BYŁYCH PRACOWNIKÓW KPBP BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej

W uzupełnieniu ogłoszenia Syndyka z dnia 18.02.2014 r. oraz z dnia 07.09.2018 r. informujemy, iż dotychczasowy adres archiwum uległ zmianie na:

ŚLĄSKIE CENTRUM ARCHIWIZACJI I INICJATYW GOSPODARCZYCH Sp. z o. o.

ul. Grenadierów 1 B

41-216 Sosnowiec

Obecny adres jest miejscem siedziby archiwum.

RÓWNIEŻ   POD  TYM  ADRESEM  ZNAJDUJE  SIĘ  BIURO  OBSŁUGI  KLIENTA 

CZYNNE OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 13.00                                                         

Numery telefonów: (32) 297 38 56, 503 048 911, 534 973 856

Adres email: kontakt@centrumarchiwizacji.pl

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'}

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowaniu do archiwum korespondencji.

 

07.09.2018

ZMIANA INFORMACJI DOTYCZĄCEJ AKT OSOBOWYCH BYŁYCH PRACOWNIKÓW KPBP BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej

W uzupełnieniu ogłoszenia Syndyka z dnia 18.02.2014 informujemy, iż dotychczasowy adres archiwum uległ zmianie na:

ŚLĄSKIE CENTRUM ARCHIWIZACJI i INICJATYW GOSPODARCZYCH Sp. z o. o.

ul. Orla 11

41-205 Sosnowiec

Obecny adres jest miejscem siedziby archiwum.

Numery telefonów: (32) 297 38 56, 503 048 911, 534 973 856

Adres email: kontakt@centrumarchiwizacji.pl

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowaniu do archiwum korespondencji.

08.01.2015
Syndyk Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach („BUDUS S.A.”) informuje, iż złożony został częściowy plan podziału środków masy upadłości obejmujący kat. II, czyli wierzytelności pracownicze. Po zatwierdzeniu planu podziału przez Sędziego Komisarza nastąpi wypłata wierzytelności pracowniczych. 
W związku z powyższym Syndyk prosi wszystkich wierzycieli (tj. byłych pracowników BUDUS S.A.) o podanie swoich aktualnych numerów rachunków bankowych w terminie do dnia 20.01.2015r. Na wskazany rachunek bankowy zostanie przekazana kwota przysługującej wierzycielowi wierzytelności.
Informacja z numerem rachunku bankowego powinna być sporządzona na piśmie i powinna zawierać: 
1) imię i nazwisko wierzyciela - posiadacza rachunku,
2) miejsce zamieszkania wierzyciela,
3) nazwę banku i numer aktualnego rachunku bankowego wierzyciela,
4) datę sporządzenia pisma,
5) czytelny podpis wierzyciela.
Pismo powinno zostać złożone w siedzibie BUDUS S.A. (Katowice, ul. Barbary 21) osobiście lub wysłane pocztą na poniższy adres: 
Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Barbary 21, 40 – 053 Katowice
W przypadku gdy wierzyciel nie posiada rachunku bankowego - należy zgłosić ten fakt do Działu Kadr Syndyka w celu ustalenia terminu odbioru kwoty wierzytelności w kasie.
W razie pytań należy kontaktować z Działem Kadr Syndyka: tel. (32) 35 99 311. 

08.01.2015

Syndyk Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach („BUDUS S.A.”) informuje, iż złożony został częściowy plan podziału środków masy upadłości obejmujący kat. II, czyli wierzytelności pracownicze. Po zatwierdzeniu planu podziału przez Sędziego Komisarza nastąpi wypłata wierzytelności pracowniczych. 

W związku z powyższym Syndyk prosi wszystkich wierzycieli (tj. byłych pracowników BUDUS S.A.) o podanie swoich aktualnych numerów rachunków bankowych w terminie do dnia 20.01.2015r. Na wskazany rachunek bankowy zostanie przekazana kwota przysługującej wierzycielowi wierzytelności.

Informacja z numerem rachunku bankowego powinna być sporządzona na piśmie i powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko wierzyciela - posiadacza rachunku,

2) miejsce zamieszkania wierzyciela,

3) nazwę banku i numer aktualnego rachunku bankowego wierzyciela,

4) datę sporządzenia pisma,

5) czytelny podpis wierzyciela.

Pismo powinno zostać złożone w siedzibie BUDUS S.A. (Katowice, ul. Barbary 21) osobiście lub wysłane pocztą na poniższy adres: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej

ul. Barbary 21, 40 – 053 Katowice

W przypadku gdy wierzyciel nie posiada rachunku bankowego - należy zgłosić ten fakt do Działu Kadr Syndyka w celu ustalenia terminu odbioru kwoty wierzytelności w kasie.

W razie pytań należy kontaktować z Działem Kadr Syndyka: tel. (32) 35 99 311. 

 

18.02.2014

INFORMACJA DOTYCZĄCA AKT OSOBOWYCH BYŁYCH PRACOWNIKÓW 

KPBP BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej

Zgodnie  art. 51p  ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.; tekst pierwotny ogłoszony w Dz. U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173) - akta osobowe i dokumentacja płacowa byłych pracowników Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej została przekazana do składnicy akt:

ŚLĄSKIE CENTRUM ARCHIWIZACJI i INICJATYW GOSPODARCZYCH Sp. z o. o.

ul. Jana Gacka 1
41-218 Sosnowiec

Biuro obsługi klienta:   (32) 297 38 56

tel. (32) 266 34 15
fax (32) 297 38 56
mail: kontakt@centrumarchiwizacji.pl

Byli pracownicy KPBP BUDUS S. A., którzy dla własnych potrzeb chcą uzyskać potrzebne dokumenty osobowo-płacowe winni zwrócić się do w/w archiwum ze stosownymi pismami i zapytaniami.

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.