Kontakt

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul.Barbary 21Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000058007
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy KRS

NIP: 634-025-76-98

Regon: 271570397

Kapitał zakładowy: 2 432 681,79 zł
Kapitał wpłacony: 2 432 681,79 zł

Centrala BUDUS SA
tel. 32 35 99 300
Sekretariat
tel. 32 35 99 306,
32 25 17 708
fax: 32 25 15 581
e-mail: kpbp@budus.com.pl

 

 

 

 

  
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.